Una pelea de juzgados

Artículo de Inga Kamińska, estudiante de Economía

País: Polonia

La situación política en Polonia se hace cada mes más densa. El partido gobernante, la Ley y Justica está llevando a cabo las reformas muy serias en la Judicatura. En el país empezó la ola de protestas, que parece el manifiesto del discontento que desde hace unos meses han presentado los adversarios del partido.

Primeros cambios, que tendrán consequencias muy serias, trataron al Tribunal Constitucional. Entre 2015 y 2016 el Parlamento polaco no aceptó ninguna de las candidaturas de los jueces elegidos por el gobierno anterior y no publicó las sentencias del Tribunal del 9 de marzo y 11 de agosto, que afirmaron que todas las leyes al respeto del Tribunal aceptadas por la Ley y Justica no eran conforme a la Constitución. Este asunto causó mucha conmoción entre los ciudadanos y asimismo el ambiente internacional.

Según los adversarios de las leyes reparadoras, los cambios forzados por la Ley y Justica pondrán en duda la independencia de los jueces y su sometimiento a la Constitución. Las instituciones como: el Comité de OTAN, la Comisión de Venecia, diversas instituciones de la Unión Europea y el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk critican las acciones del gobierno. Sus objeciones presentan también, el ambiente judicial polaco,Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS, por sus siglas en polaco), el Defensor del Pueblo y la Fundación de los Derechos Humanos.

A causa de las demonstraciones pacíficas, durante las cuales los ciudadanos pidieron el veto de tres leyes aceptadas por el Parlamento, el presidente de Polonia anunció que los trabajos se iban a prolongar a los próximos dos meses. Un día después Andrzej  Duda firmó la ley de los cortes generales y vetó dos otras leyes del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional del Poder Judicial.

El miembro de la Comisión Európea,Frans Timmermans anunció, que si el Gobierno polaco sigue minando la independencia del sistema judicial y el Estado de derecho en Polonia, no tendremos otra opción que activar el artículo 7 [el referente a los derechos de voto]. Timmermas (durante la rueda de prensa; 26.07.2017): „Los cambios propuestos por la Ley y Justicia no son conforme a la Constitución Polaca ni a las leyes internacionales, como el Tratado Európeo (…) La división del poder es una regla fundamental (…) No puede ser que alguien llame al juez para que cambie la sentencia.“

La pregunta es: El partido de Jaroslaw Kaczynski va a sacar las consequencias frente al presidente, Andrzej Duda, que se enfrentó a la Ley y Justicia cuando dió el veto a dos leyes?

  • Debería o no intervenir la Unión Europea?

Artículos relacionados:

EU Commission to act on Poland en euobserver de Eszter Zalan

In Poland, an Assault on the Courts Provokes Outrage en The New York Times de Rick Lyman

How Poland’s government is weakening democracy en The Economist

Thousands protest after Polish lawmakers approve judiciary overhaul, defying EU en REUTERS de Paweł Sobczak, Paweł Florkiewicz

____________________________________________________________________________________________

Sytuacja polityczna w Polsce zagęszcza się z każdym miesiącem. Partia rządząca, Prawo i
Sprawiedliwość (PiS) jest w trakcie przeprowadzania poważnych reform na wymiarze
sprawiedliwości. W kraju podniosła się fala protestów, która jest tak naprawdę przedłużeniem niezadowolenia, jakie zgłaszają już od dawna, przeciwnicy partii.

Pierwsze zmiany, o daleko idących konsekwencjach dotyczyły Trybunału Konstytucyjnego. Między 2015, a 2016 Sejm nie uznał żadnej z kandydatur sędziów TK wybranych przez poprzedni rząd oraz nie opublikował orzeczeń Trybunału z 9 marca i 11 sierpnia, które stwierdzały, że ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego przyjęte przez PIS nie były zgodne z Konstytucją. Ta sprawa wywołała poruszenie nie tylko wśród wielu obywateli, ale również wśród środowisk międzynarodowych.

Według przeciwników tzw. ustaw naprawczych, zmiany forsowane przez PIS poddały w wątpliwość niezawisłość sędziów i ich podległość wobec Konstytucji. Krytycznie na temat działań rządu wypowiedziały się m.in. Komitet NATO, Komisja Wenecka, różne instytucje Unii Europejskiej, w tym Europejska Sieć Rady Sądownictwa i Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk. Zastrzeżenia zgłaszają również, m.in. polskie środowiska prawnicze, KRS, Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Praw Człowieka.

Na skutek pokojowych manifestacji, podczas których obywatele domagali się zawetowania trzech ustaw przyjętych przez parlament, Prezydent RP zapowiedział że prace nad nimi będą kontynuowane kolejne dwa miesiące. Dzień później prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Sądach Powszechnych oraz zawetował dwie ustawy o Sądzie Najwyższym i o KRS.

Członek Komisji Europejskiej, Frans Timmermans publicznie ogłosił, że jeśli polski rząd będzie nadal ignorować zalecenia Unii Europejskiej, zostanie uruchomiony Artykuł 7 (procedura sankcji). Timmermans (podczas konferencji 26.07.2017): „Zmiany proponowane przez PiS nie są zgodne ani z polską Konstytucją, ani z międzynarodowymi zobowiązaniami, takimi jak Traktat Europejski (…) Rozdział władzy to zasada fundamentalna (…) Nie może być tak, że niezawisłość sędziego nie działa, bo ktoś z partii do niego zadzwonił.”

Czy partia Jarosława Kaczyńskiego wyciągnie konsekwencje wobec prezydenta, Andrzeja Dudy, który odrzucając dwie ustawy, przeciwstawił się PiS?

  • Czy i w jaki sposób Unia Europejska powinna interweniować?

Powiązane artykuły:

EU Commission to act on Poland euobserver, Eszter Zalan

In Poland, an Assault on the Courts Provokes Outrage The New York Times, Rick Lyman

How Poland’s government is weakening democracy The Economist

Thousands protest after Polish lawmakers approve judiciary overhaul, defying EU REUTERS, Paweł Sobczak, Paweł Florkiewicz

Comparte tu opinión sobre este tema  strzałka

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s